• قوانین به نفع سرمایه گذار تفسیر شود
  • ایران در تولید پارچه چادری به خودکفایی می‌رسد
  • امنیت واقتدار امروز کشور مدیون شهداست
شوراهای اسلامی شهرها بر  عملکرد شهرداری ها نظارت کنند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها قزوین:

شوراهای اسلامی شهرها بر عملکرد شهرداری ها نظارت کنند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها بیان کرد: شوراهای اسلامی شهرها در نظارت بر عملکرد حوزه های مختلف شهرداری باید به طور جدی ورود نمایند و در این امر از وظایف قانونی خود استفاده کنند.

مطالعات گسل شمال قزوین آغاز شد

مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین:

مطالعات گسل شمال قزوین آغاز شد

مطالعات گسل شمال قزوین توسط اداره کل مدیریت بحران استانداری و با حضور اساتید دانشگاهی حوزه زمین شناسی، زلزله شناسی و نقشه برداری آغاز شد.

مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین:

مطالعات گسل شمال قزوین آغاز شد

منتظری، رییس سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین خبر داد

حضور آتش نشانان در مدارس و مهد کودک ها

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها قزوین:

شوراهای اسلامی شهرها بر عملکرد شهرداری ها نظارت کنند

کشاورز، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین

شهروندان نقش مؤثری در توسعه مشارکت های اجتماعی دارند